Home / ศาสนา - ศรัทธา / ราศี! ใดในช่วงนี้ “จะรวยมาก..ถึงมากที่สุด” หลังจาก 6 มีนาคม 2559
triruy

ราศี! ใดในช่วงนี้ “จะรวยมาก..ถึงมากที่สุด” หลังจาก 6 มีนาคม 2559

ราศีที่จะรวยมากถึงมากที่สุดหลัง 6 มีนาคม 2559 คือราศี “มังกร มีน กันย์ ธนู เมษ”

แนะนำให้เสริมดวงดังนี้ ใส่บาตรด้วยปัจจัยเท่าอายุ+1 ทำบุญอุทิศให้เทพเทวดาประจำตัวและเจ้าที่ ทำทานแก่ผู้ด้อยโอกาส

ขอบคุณรูปจาก เพจ อาจารย์ ตรัย ไขรหัสกรรม
ที่มา :thaidayhotnews.blogspot.com