Home / ความรู้ - สุขภาพ / #ย่ายิ้ม หญิงที่อยู่กลางป่าคนเดียว 40 ปี กลับทำความดี สร้างฝาย ปลูกป่ากว่า 9,900 ต้น
1

#ย่ายิ้ม หญิงที่อยู่กลางป่าคนเดียว 40 ปี กลับทำความดี สร้างฝาย ปลูกป่ากว่า 9,900 ต้น

ย่ายิ้ม คลิปที่สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ต แชร์สนั่นในโลกออนไลน์ กับเรื่องราวชีวิตจริงของย่ายิ้ม หญิงชราวัย 88 ปี ที่อาศัยอยู่กลางป่าเพียงลำพังนานกว่า 40 ปี

2

ด้วยความที่ไม่มีสิ่งสวยงามด้านวัตถุ แต่มีความงามทางด้านจิตใจ ย่ายิ้มสร้างฝายชะลอน้ำ 16 ฝาย ปลูกต้นไม้กว่า 9,900 ต้น และยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่อง ดำเนินตามแนวพระราชดำริ ทำให้ย่ายิ้มเป็นผู้ที่สวยจากภายใน และเป็นแบบอย่างกับใครต่อใครหลายคน ที่ตระหนักถึงคุณค่าของความดี เมื่อทุกคนเป็นคนดี สังคม ประเทศก็จะดี

3

คลิปย่ายิ้ม เป็นไอเดียการสร้างความจดจำที่ดีให้กับแบรนด์หนึ่ง เสริมสร้างสังคมให้ตระหนักถึงการทำความดี จากเรื่องจริงของย่ายิ้ม สร้างเพื่อเป็นของขวัญแด่คนไทยที่มีในหลวงเป็นตัวอย่างแห่งอัจฉริยะบุคคลผู้นำแห่งการสร้างความดี
Cr:taghr.ne