Home / ศาสนา - ศรัทธา / บทสวดบูชาเทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเองมาก!!
01 (2)

บทสวดบูชาเทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเองมาก!!

สำหรับบางคนที่กำลังประสบปัญหาหรือกำลังท้อแท้ในชีวิต เรามีตัวช่วยและกำลังใจดีๆสำหรับคนที่คิดจะเริ่มใหม่กับชีวิตที่ดีกว่าเดิม บทสวดบูชาเทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเราเอง ช่วยให้อุ่นใจ

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวไว้สวดหลังทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเปิดทาง และแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้เตรียมน้ำหนึ่งขวดและนำจรดระกว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิตนังต่อไปนี้

มะโม พุทธายะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 ประองค์มาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเทวา ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (เริ่มเทน้ำลงพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นพยาน ขออานิสงฆ์ผลบุญใดๆที่ข้าพเจ้า ชื่อ…… นามสกุล…….. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวง ข้าขออุทิศให้แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่กับข้าพเจ้า ณ ปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติภพใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้มารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าเวียอย่าเวียนที่ใด ขอให้กุศลทั่วถึงทุกภพ ทุกชาติ ทุกตัวทุกตน ทุกภูมิ ขอให้อานิสงฆ์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ที่ท่านประสงค์ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ไม่ว่าจะเหลือน้ำน้อยเพีงใด ต้องเทให้ให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่พูดจบ
เพียงทำใจให้สบาย ท่องบทกรวดน้ำนี้ สิ่งดีๆอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ค่ะ

ที่มา สมัครงานราชการ