Home / ศาสนา - ศรัทธา / ชาวราคีใด ช่วงนี้ “เจ้ากรรมนายเวรแรง” เป็นช่วงเวลา ที่ต้องระวังตัวมากที่สุด
dungrangmorluck (1)

ชาวราคีใด ช่วงนี้ “เจ้ากรรมนายเวรแรง” เป็นช่วงเวลา ที่ต้องระวังตัวมากที่สุด

ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ “เจ้ากรรมนายเวรตามติด” ได้แก่ ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)
คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ด้วยกรรมนำมาเกิด จึงมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาด้วย ดังนั้นใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลลัพธ์ตามสิ่งที่ตนเคยกระทำ

ส่วนจะได้รับผลดังกล่าวช้าหรือเร็วก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ฉะนั้นเราไม่ควรใจร้อนไปเร่งกรรม และในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะถูกเจ้ากรรมนายเวรตามติดมาแสดงผลให้เห็น ซึ่งชาวราศีพิจิกไม่ควรตีโพยตีพาย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำมาในอดีตทั้งสิ้น และเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องตามมาชดใช้สิ่งที่เคยทำผิดไว้   ชาวราศีพิจิกควรจะตั้งสติให้ดีและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทั้งควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาติดตัวไว้ อาทิ เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ ส่วนช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2559 อย่างไรก็ดี ผลแห่งกรรมของชาวพิจิกนั้นไม่เท่ากัน เนื่องจากพื้นชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

โปรดใช้วิจารณญาณในการชม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://thaidayhotnews.blogspot.com/2016/03/blog-post_66.html