Home / ศาสนา - ศรัทธา / ความเชื่อโบราณ!!  “การไหว้ผีบ้านผีเรือน”  เรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม!!  แนะวิธีกราบไหว้…แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง??(รายละเอียด)
12-13

ความเชื่อโบราณ!!  “การไหว้ผีบ้านผีเรือน”  เรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม!!  แนะวิธีกราบไหว้…แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง??(รายละเอียด)

สำหรับ  การไหว้ผีบ้านผีเรือน เรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้าม!! ลองทำตามวิธีนี้สิ แล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความสุข ความเจริญการไหว้ผีบ้านผีเรือนถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน วันนี้เราจึงมานำเสนอวิธีการไหว้ผีบ้านผีเรือนที่จะทำให้คุณมีแต่ความสุข ความเจริญ

11-10 12-13 14 15-7

ผีบ้านผีเรือน เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทย (ปัจจุบันคือ อ.นครไทย ตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก) ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นระบบครอบครัวที่มีความเคารพยึดมั่นในผู้หลักผู้ใหญ่ สิ่งใดที่ปู่ย่าตายายทำไว้ก็ทำตามต่อกันมา เพราะเชื่อว่าทำแล้วจะทำให้ชีวิตในครอบครัวอยู่ดีมีสุข ชาวนครไทย เรียกผีบ้านผีเรือนว่า ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผีเรือน มีลักษณะต่างจากผีทั่วไป คือจะอยู่ในรูปของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะรูปร่างจะเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย เป็นผีบรรพบุรุษที่ตายไป เช่น ปู่ย่าตายาย จะคอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน ผีบ้านคือ ผีประจำหมู่บ้าน  ผีเรือนก็คือ ผีประจำเหย้าเรือน และเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือน

11-10 12-13

วิธีการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน

1. ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

2. การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยมีวิธีการทำ  นำหิ้งขนาด 1-2 ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ

ผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียน

ผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า “ลูกหลานเอาของ… มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครองให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย”

14

3.พิธีนี้ชาวนครไทยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้งคืน

4.ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ

5.กรณีที่บ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว ก็ได้ทราบถึงวัฒนธรรมการไหว้ว้ผีบ้านผีเรือนที่จะทำให้คุณมีแต่ความสุข ความเจริญกันไปแล้ว ทั้งนี้ความเชื่อนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ
18-3-768x51214 19-1 20-2

ทีมา: jackpotded.com